Ontwerp en aanleg

Home » Over het wijkpark » Ontwerp en aanleg

De 5 parken waaruit het wijkpark bestaat, zijn in fases aangelegd. Het tijdsbestek tussen het eerste parkdeel, van Boomstede, en de laatste, van Valkenkamp, is bijna tien jaar. Ze hebben daardoor ieder een heel eigen karakter.

Over de 5 wijkparkdelen

Boomstede onderscheidt zich van de rest, omdat het een andere ontwerper had en een geïsoleerde ligging heeft. Door de doorsnijding van de Verbindingsweg is er geen doorgaande route van Boomstede naar de rest van de parkdelen.

Het wijkpark ten noorden van de Verbindingsweg is gebaseerd op een aantal gelijke ontwerpuitgangspunten, maar de 3 delen hebben een totaal andere uitwerking gekregen. Hierdoor is een grote ruimtelijke- en gebruiksvariatie ontstaan.

Het uitgangspunt was om de oorspronkelijke landschapstypen van de omgeving Maarssen in de parken terug te laten komen:

  • Park Fazantenkamp symboliseerde het veenweidelandschap
  • Park Reigerskamp – het petgatenlandschap
  • Park Valkenkamp – het landgoederenlandschap van de Vecht.

Het park Zwanenkamp heeft een atletiekbaan, maar is nooit verder ontworpen.

Meer over ontwerp en aanleg parkdelen