Aanleg wijkparkdeel Reigerskamp

Home » Over het wijkpark » Ontwerp en aanleg » Aanleg wijkparkdeel Reigerskamp

Ontwerp gemaakt in 1980

Park is al aangelegd, terwijl de wijk nog in aanbouw was.

Het accent in het ontwerp ligt op water, wandelen en natuur. Er werd verwezen naar het verveningslandschap van het buurtschap Maarssenveen. De kenmerkende lange, smalle stroken land met dichte struikbeplanting, begrensd door dan eens smalle, dan weer brede stukken water, kwamen terug in het Reigerskamppark.

Daar waar een aantal ‘petgaten’ bij elkaar komen, is een grote waterplas ontstaan. De parkeerplaats van de tennisclub ligt als een schiereiland in het water.

De eenvoud van de verschillende onderdelen, waterpartij, grote open ruimte en beplanting, gaf het park een rustige uitstraling. In het Fazantenkamppark waren meer elementen en was er meer vormverschil.

In plaats van een geluidswerende wal, zoals in de voorgaande parken, werd in Reigerskamp en Valkenkamp een geluidscherm geplaatst, afgeschermd door een singel van Populier en Els.

Voorzieningen

In de jaren na de aanleg zijn er in Reigerskamp diverse voorzieningen bijgekomen.

  • In 1985 is de kinderboerderij ‘Otterspoor’ geopend, later het Milieu Educatief Centrum (MEC).
  • In 1994 is de omgeving van de kinderboerderij en het MEC aangepast en ingericht met speelelementen.
  • In 2009 werd het Superspeelspoor aangelegd, een speelroute met avontuurlijke speelelementen voor kinderen van verschillende leeftijden.