Aanleg parkdeel Boomstede

Home » Over het wijkpark » Ontwerp en aanleg » Aanleg parkdeel Boomstede

Ontwerp gemaakt in 1974

De oude eendenkooi is opgenomen in het park. Eendenkooien zijn karakteristieke landschapselementen voor het rivierengebied en veenweidegebied. Eendenkooi Kooilust in Boomstede dateert uit de 18e eeuw en werd tot 1950 gebruikt voor het vangen van voornamelijk eenden. Daarna raakte hij in verval.

Rond de kooi werden paden en natuurvriendelijke beplanting en veldjes aangelegd. De toenmalige gemeente Maarssen heeft de eendenkooi Kooilust met het natuurparkje eromheen in 2000 overgedragen aan het Utrechts Landschap. Het is een prachtig natuurgebiedje met gevarieerd bos binnen de woonwijk.

Het parkontwerp van Boomstede door bureau Brandsma en van Baere, kenmerkte zich vooral door de gedetailleerde uitwerking van allerlei speel- en sportvoorzieningen (o.a. trimbaan), waarvan een flink deel is verdwenen of vervangen.

Verder in het ontwerp een enorm assortiment beplanting. En de aangelegde geluidswal was een van de eerste in Nederland.