Aanleg parkdeel Fazantenkamp

Home » Over het wijkpark » Ontwerp en aanleg » Aanleg parkdeel Fazantenkamp


De wijkparkdelen van Fazantenkamp, Reigerskamp en Valkenkamp zijn ontworpen door Lodewijk Wiegersma, die toen in dienst was bij Stad en Landschap (het adviesbureau voor ruimtelijke ordening dat Maarssenbroek heeft ontworpen).

Wiegersma (1940) is opgeleid tijdens het functionalisme en dat is zichtbaar in zijn werk. Zijn ontwerpen liggen voor de hand,
zijn eenvoudig, bescheiden, duurzaam en vormgericht.

Ontwerp parkdeel Fazantenkamp (1977)

Knotwilgen

Wiegersma heeft zich voor het ontwerp van Fazantenkamp laten inspireren door de landschappen in de omgeving. Zo verwijzen de rechte rijen met knotbomen in Fazantenkamp naar het veenweidelandschap. Het moest een herkenning oproepen van het polderlandschap. Er ontstond een boomweide met korte en lange rijen, die hier en daar breed uitwaaieren.

Niet het hele Fazantenkamppark werd op deze wijze beplant, want er was ook ruimte nodig voor een afwisselend beeld voor de wandelaar, voor het voetballen en om verstoppertje te kunnen spelen. In de onbeplante ruimten werden ook twee grote, eenvoudige zandspeelplaatsen gesitueerd. Deze zijn later weer weggehaald.

Naast de rechte rijen zijn boomgroepen in het gras als vlekken door het park gestrooid. Afgewisseld door strak vormgegeven vakken van inheemse heesters en open speelvelden en -hoeken.