Parkdeel Zwanenkamp

Home » Over het wijkpark » Ontwerp en aanleg » Parkdeel Zwanenkamp

Zwanenkamp is nooit als parkontwerp verder uitgewerkt. De populierensingel met wandelpad vanuit Valkenkamp werd doorgetrokken. Haaks hierop, aan de noordelijke begrenzing van de parkenzone, kwam een pad naar de wijk met ook een populierensingel. In Zwanenkamp is een atletiekbaan van 300 meter aangelegd en langs de zuidzijde van de atletiekbaan is een rij Moeraseiken geplant.

De helft van het parkperceel werd niet nader ingevuld ivm plannen om een atletiekbaan van 400 meter aan te leggen. Nog steeds is dit terrein een grote open grasweide met
een voetbalveldje en enkele speelvoorzieningen. Het terrein heeft ca. 2010 de bestemming ‘groen’ gekregen en het wacht eigenlijk op nadere invulling.