Categorieën
Nieuws

Het wijkpark in de verkiezingsprogramma’s

Deel 1 nieuwsbrief februari

Zoals beloofd: lees in de nieuwsbrief in vogelvlucht wat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen over het wijkpark Maarssenbroek of wat daar verband mee kan houden. Er doen 12 partijen mee, in deze nieuwsbrief staan er zes, begin maart de andere zes.

Ik heb diagonaal gelezen en soms gezocht op trefwoorden Park en Groen. Let wel, het is op geen enkele wijze een stemadvies. Er staat nog veel meer in de verkiezingsprogramma’s en inwoners zijn prima in staat om zelf een keuze te maken.

SP

De SP vindt dat het onderhoud van grotere speelplekken zoals Otterspoor in Maarssenbroek beter moet. En er zijn zorgen over de kinderboerderijen. Onze kinderboerderijen krijgen al lange tijd onvoldoende subsidie van de gemeente, waardoor hun voortbestaan telkens in gevaar komt. De SP zal zich inzetten voor structurele maatregelen om deze belangrijke voorzieningen te behouden. Zo staat het in het verkiezingsprogramma.

VVD

De VVD houdt het bij een algemene opmerking. ‘Bij het onderhoud van groen werken we zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners en organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden van harte aangemoedigd.

PVV

PVV Het verkiezingsprogramma van de PVV stond nog niet op hun site, maar misschien wel voor de volgende nieuwsbrief.

GroenLinks

Ook van GroenLinks kon ik nog niets vinden, dus wellicht de volgende keer.

Lokaal Liberaal

Lokaal Liberaal was de enige partij in de gemeenteraad, die contact met ons heeft gezocht over een vermelding in het verkiezingsprogramma. “Wijkpark Maarssenbroek Het wijkpark is van groot belang voor de inwoners van Maarssenbroek en daarbuiten. Het huidige superspeelspoor is vergaan en Lokaal Liberaal wil dat er een goede, veilige speelvoorziening wordt teruggebracht zodat kinderen hier weer veilig kunnen spelen. Vrienden van het wijkpark Maarssenbroek hebben het op zich genomen om een deel van het beheer over te nemen en gesprekspartner te zijn van de gemeente. Deze betrokkenheid van bewoners juichen wij van harte toe. Het is in het wijkpark belangrijk dat er voorzieningen voor honden zijn. Een duidelijke mix tussen losloop- en aanlijngebieden maar ook gebieden waar helemaal geen honden mogen komen is nodig om aan ieders wensen tegemoet te komen”, zo laat Lokaal Liberaal optekenen.

Streekbelangen

Streekbelangen heeft niet veel over groen en niets over parken geschreven, wel een passage over goed onderhoud van de buitenruimte met lokale ondernemers

Deel 2 nieuwsbrief maart

Deel 2 van een korte blik op de verkiezingsprogramma van de partijen die volgende week meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Ik heb ze diagonaal doorgelezen om te kijken of er iets over het park wordt gezegd of er een aanknopingspunt is met onze activiteiten. 

Ik benadruk nog even dat het op geen enkele wijze een stemadvies is. Want er speelt nog veel meer en inwoners kunnen prima zelf hun stem bepalen. Inmiddels zijn we wel een paar keer benaderd door partijen, die weliswaar niets over ons hebben opgenomen in hun plannen, maar ons wel een warm hart toe dragen. Deze partijen komen in de komende raadsperiode graag een keer langs om te praten en ons te steunen. Let wel, het is verkiezingstijd, maar het is goed om te horen dat we inmiddels duidelijk op de kaart staan. Daar gaan we zeker gebruik van maken. 

In de vorige editie waren er 2 partijen die het programma nog niet op hun site hadden staan, dus daar kijk ik eerst naar. 

GroenLinks

GroenLinks heeft onder het kopje Maarssenbroek het volgende opgenomen: Aanpak speeltuinen: De gemeente moet met bewoners aan de slag voor aanleg en onderhoud van speelplekken.  Een veilige en groene speelomgeving is belangrijk voor iedereen. 

PVV

De PVV heeft een hoofdstuk Groen met onder meer een pleidooi om hier en daar fruitbomen te plaatsen, waar dat mogelijk is. Het idee is om het fruit te laten plukken wanneer dit rijp is, zodat hier geen overlast door komt. Het geplukte fruit kan vervolgens uitgedeeld worden bij de voedselbank. Verder staat in hoofdstuk Groen dat PVV de burgers onderhoud wil laten plegen aan het groen (vrijwilligers met groene vingers). En ook om maatschappelijke stagelopers te gebruiken voor kleine onderhoudsklusjes. 

D66

D66 heeft in het programma zelf veel hoofdlijnen, maar wel een apart persbericht over ons gemaakt, hier een ingekorte versie:

D66 Stichtse Vecht is heel blij dat de wijkcommissie Boomstede samen met Vrienden van het Wijkpark voor de korte termijn de kap heeft kunnen tegenhouden. Voor 1 maart zullen de bomen die binnen deze 7 meter onder het hoogspanningstracé vallen worden afgetopt tot op een hoogte dat er de komende 3 jaar geen onderhoud meer nodig is. Het toppen van bomen heeft niet de voorkeur vanuit de gemeente, aangezien dit de vorm, het aanzicht en de levensduur van de bomen aantast. Maar een kaalslag is voor de bewoners ook geen optie.

D66 Stichtse Vecht vindt bewonersparticipatie belangrijk en zal bij terugkeer in de gemeenteraad, samen met betrokken partijen, de strijd voor behoud van een mooi park ondersteunen.

Vechtse Verbond

Het Vechtse Verbond heeft niets speciaals staan over het park in Maarssenbroek, maar wel de passage: ‘Het Vechtse Verbond vindt dat initiatieven van inwoners ter verbetering van de leefomgeving moeten worden ondersteund’.

CDA

Het CDA wil graag een keer komen ploggen en kennismaken. Voor nu is het de zin ‘Meer groen in de wijk en ‘groene’ initiatieven van buurtbewoners stimuleren’, die het dichtste bij komt bij onze activiteiten.

Samen Stichtse Vecht

Samen Stichtse Vecht is voorstander van het behoud: ‘We zorgen dat waardevolle basisvoorzieningen als buurthuizen, bibliotheken, sportaccommodaties, parken, winkelstraten, dorpspleinen, voetbalvelden in alle kernen behouden blijven.’ En we staan hun eigen verkiezingskrant met een mooi verhaal over onze speurtocht voor kinderen in het wijkpark.

ChristenUnie-SGP

ChristenUnie-SGP heeft diverse thema’s. Bij Leefomgeving staat: ‘Ga zorgvuldig om met de natuur in en om Stichtse Vecht en werk nauw samen met de daarin relevante partijen en bevorder waar mogelijk deze verbanden.’

De PvdA noemt het park niet specifiek, maar dit komt er dichtbij. En dan gaat het over verbetering van de  leefbaarheid:

‘De PvdA wil daar verandering in brengen. En daar hebben we de inwoners bij nodig. Want u weet zelf het beste hoe uw wijk fijner kan worden. Overal zijn dorpsraden of wijkcommissies en die weten wat de inwoners willen. De gemeente moet hier beter naar luisteren. Leefbaarheid is ook meedenken, meepraten en het gevoel hebben dat er naar je geluisterd wordt.’

Waarnemend voorzitter Ed Kamans

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *