Categorieën
Nieuws

Wijkgericht Werken

Lang verhaal kort: het gebiedsgericht werken in de gemeente gaat op de schop. Dat raakt ook rechtstreeks de wijkcommissies en alles wat daarbij hoort. Volgende maand zijn er een aantal bijeenkomsten over en ook de Vrienden van het Wijkpark schuiven aan. Hieronder vind je de de inleiding van een uitgebreid document. 

Als er iemand mee wil, iets in wil brengen of iets anders wil zeggen, laat het ons weten. Voor de liefhebbers heb ik het hele document beschikbaar. 

vrienden@wijkparkmaarssenbroek.nl

Inleiding van de gemeente

In 2022 willen we met gebiedsgericht werken nog meer aansluiten bij de wensen van de bewoners van Stichtse Vecht en hen ondersteunen bij het vormgeven van hun eigen leefomgeving. De eigenheid, leefbaarheid en sociale samenhang van de twaalf kernen blijft hierbij leidend, maar worden nadrukkelijk gekoppeld aan de grotere maatschappelijke opgaven waar we als gemeente voor staan. Hierbij wordt aangesloten bij de nieuwe omgevingsvisie Stichtse Vecht en ingezet op een manier van werken waarin we samenlevingsgericht en slagvaardig werken, op een manier die past bij deze tijd en bij de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van onze gemeente. 

Intern vraagt gebiedsgericht werken om een meer integrale benadering, zoals ook de Rekenkamer concludeerde. De nieuwe doorontwikkeling van de organisatie en het daar aangekoppelde projectgericht werken leggen hiervoor een goede basis. Wij geloven dan ook dat wij vanuit onze verbindende en strategische rol een belangrijke bijdragen kunnen leveren aan de doelen van de doorontwikkeling; van versnippering naar samenwerking en verbinding te gaan, niet meer vanuit de waan van de dag te acteren maar vanuit rust en professionaliteit te werken en dat er helderheid komt over verantwoordelijkheden, taken, rollen en eigenaarschap. 

In dit document geven wij aan hoe het nieuwe gebiedsgericht werken eruit komt te zien. In lijn met het advies van de Rekenkamer en ambitie van de doorontwikkeling om helderheid te krijgen in rollen en verantwoordelijkheden te hebben, hebben wij de taken herverdeeld en opnieuw benoemd (hoofdstuk 2). Deze eigentijdse herverdeling zorgt ervoor dat de onderlinge verantwoordelijkheden duidelijk zijn waardoor wij (nog) samenlevingsgerichter kunnen werken en slagvaardiger kunnen handelen. Niet alleen op ‘stoeptegel niveau’, maar juist ook op een hoger, strategisch en gebiedsoverstijgend niveau. Dit doen wij niet alleen, maar juist door samen te werken met anderen. De interne en externe netwerken waarin wij dit doen zijn beschreven in hoofdstuk 4 en 5. In het kader van het verbrede en verbeteren van de participatie hebben wij ook opnieuw gekeken naar de manier waarop wij samenwerken met bewonersgroepen (hoofdstuk 4). Wij trekken daarbij een duidelijkere lijn, zodat ook hier de onderlinge taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn. Al deze elementen samen moeten ertoe leiden dat de gedeelde ambities van het nieuwe gebiedsgericht werken en de doorontwikkeling worden gehaald:

  • Snelle en eenvoudige dienstverlening
  • Brede verantwoordelijkheid
  • Duidelijk en onderbouwd advies
  • Minder regeldruk
  • Heldere en tijdige communicatie
  • Meedenkend en meehelpend in de vraag
  • Meedenken, meedoen en ruimte krijgen (participatie)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *