Categorieën
Nieuws

Resultaten enquête Maarssenbroek, samen schoon, heel en veilig

Bewoners van Maarssenbroek voelen zich er thuis, ervaren goede sociale contacten en voelen zich betrokken bij hun wijk. Ruimte voor verbetering ligt vooral op het gebied van:

  • zwerfafval
  • groenvoorzieningen
  • parkeervoorzieningen

Dit zijn de belangrijkste resultaten die naar voren zijn gekomen uit de enquête die de gemeente in juni van dit jaar gehouden heeft in het kader van Maarssenbroek, samen schoon, heel en veilig.

Deelname door de vrienden van het wijkpark

Als Vrienden van het Wijkpark Maarssenbroek hebben we ook meegedaan. We hebben ook aangegeven wat onze prioriteiten zijn, zoals eerder gemeld in een nieuwsbrief.

Deze enquête was echter onder alle inwoners verspreid en de deelnemers moesten hun wijk invullen als een soort woonplaats. En in ons wijkpark staan geen huizen, dus was een aparte melding niet mogelijk. Maar de uitkomsten zijn wel in lijn met wat wij hebben ingebracht. Al lag bij ons de prioriteit bij vandalisme. Zoals onlangs nog bleek bij het ploggen ligt het wijkpark er best schoon bij, maar ook groen kan beter onderhouden worden. Kijk op onze facebookpagina voor meer informatie.

Doel van de enquête

Met de enquête wilde de gemeente in kaart brengen wat er speelt in de verschillende wijken van Maarssenbroek. En wat de voornaamste punten zijn die moeten worden opgepakt. 

Verbeterplan 

Wijkwethouder Frank van Liempdt maakt zich namens het college van B&W hard voor de wijk.

‘Het is goed om te weten wat onder de bewoners van Maarssenbroek de voornaamste pijnpunten zijn. Wij gaan als gemeente een verbeterplan maken dat we samen met hen gaan uitvoeren. Van alle ruim 800 mensen die meegedaan hebben aan de enquête geeft 68% aan zich te willen inzetten voor hun wijk. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we samen met hen echt resultaat kunnen boeken.’

 

Korte versus lange termijn 

Natuurlijk zijn niet alle verbeterpunten snel op te pakken. In de enquête is onderscheid gemaakt tussen uitdagingen voor de lange en voor de korte termijn. Dit verschil wordt ook gemaakt in het verbeterplan. Wethouder Van Liempdt:

Fragment uit de infographic – met top 3 prioriteiten op de korte termijn, volgens bewoners Maarssenbroek

‘Gelukkig zijn er al veel verbeteringen ingezet, maar die moeten misschien geëvalueerd en aangescherpt worden. Denk bijvoorbeeld aan:

– de werkzaamheden die nu lopen om de bestrating en het asfalt te verbeteren
– het uitlenen van afvalgrijpers aan inwoners zodat zij zelf zwerfvuil kunnen opruimen
– het opruimen van te lang gestalde fietsen
– het verbeteren van de verlichting in de tunnels
– het snel repareren van kapotte verlichting.’ 

Infographic 

Van de belangrijkste resultaten van de enquête is een heldere infographic gemaakt. Daarin is ook op wijkniveau te zien wat de voornaamste verbeterpunten zijn voor de lange en korte termijn. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *