Nestkastengroep

Home » De werkgroepen » Nestkastengroep
Ophangen van de nestkasten

Vanuit het project Gezonde Buurten is de nestkastengroep ontstaan. De initiatiefnemers hebben om nestkasten voor vogels, vleermuizen, insecten en boommarters gevraagd en gekregen. De nestkasten geven de dieren een plek om te schuilen of natuurlijk om een nestje in te maken.

Over het ontstaan

Het nestkastenproject ontstond uit de 2e ideeënronde van het Project Gezonde buurten. Tijdens een bijeenkomst in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in het najaar van 2019 werden 23 ideeën ingediend.

De ideeën voor nestkasten (vleermuiskasten, insectenhotels, vogelnestjes, marters) zijn samengevoegd. De offertes werden aangevraagd en de begroting werd goedgekeurd. De nestkasten kwamen binnen in maart 2020.

Plaatsing van de nestkasten

Aan de slag! Trappen werden verzameld en de nestkasten zijn in mei en juni 2020 opgehangen:

Nestkast met nest
 • Een van de betrokken bewoners kon als vogeldeskundige heel mooi de juiste plekken voor de vogelnestkasten aanwijzen.
 • De vleermuizenkasten zijn door een vleermuizenexpert opgehangen, met mensen uit haar netwerk. Zij zal ook als het IVN het verantwoord vindt, een vleermuisexcursie in het park organiseren.

De nestkastengroep is nog klein. Fysiek was niet iedereen in staat om te helpen met ophangen. Zo hebben de mensen uit de groengroep ook veel geholpen met deze klus.

Meehelpen als vrijwilliger?

Oude nestjes

De nestkastengroep voor de vogels kan nog wel wat versterking gebruiken, om inhoud en vorm te geven. Bijvoorbeeld observaties doorgeven met foto’s voor de nieuwsbrief. En om in het najaar de nestkasten schoon te maken. Of om vogelexcursies in het park te organiseren. Bedenk het maar. Dagen en tijden in onderling overleg.

Contact

Meer informatie of opgeven via vrienden@wijkparkmaarssenbroek.nl

Wist je dat…

Vogelnestkasten in wijkpark Maarssenbroek

Nestkast voor spreeuwen, boomklever en mezen.
 • Er nestkasten zijn in allerlei vormen, grootte en invliegopeningen? Zodat aan alle vogels in het park gedacht wordt?
 • In het park onder meer koolmezen, pimpelmezen, mussen, spechten, boomkruipertjes, roodborstjes en winterkoninkjes leven?
 • In de natuur de vogels broeden en overnachten in bomen en struiken? Maar omdat er steeds meer verstedelijking is, neemt de natuur af.   
 • Er hier en daar in het park Europese eiken staan en dat daar nestkastjes hangen voor koolmezen? Hopende op wat inwoners, om processierupsen te verorberen.
 • Bij de kinderboerderij veel groene nestkastjes bij elkaar hangen, voornamelijk voor mussen, die in groepen leven?
Bewoond door een solitaire bij

Insectenkasten in wijkpark Maarssenbroek

 • De insectenhotels voor vlinders, wilde bijen en andere insecten bedoeld zijn?
 • In de natuur wilde bijen bijvoorbeeld holle stengels of een oud muizenholletje gebruiken of een gang graven in een dood stuk hout?
 • Het voor insecten goed is dat er dood hout in het park blijft liggen?
 • Bijen hun nesten maken in grote holle bomen, maar in ons land daar niet meer zo veel van zijn?
Vleermuizenkast

Nestkasten voor andere dieren

 • De platte kasten in de bomen voor vleermuizen bedoeld zijn?
 • De grote brede groene kasten voor marters zijn?