Nestkasten in het wijkpark

Mezenstrijd in Valkenkamp

De nestkasten geven vogels, vleermuizen, insecten en boommarters in het wijkpark van Maarssenbroek een plek om te schuilen of om een nestje in te maken.

Weetjes over de vogelnestkasten

Nestkast voor spreeuwen, boomklever en mezen.
 • Er zijn nestkasten in allerlei vormen, grootte en invliegopeningen. Zodat aan alle vogels in het park gedacht wordt?
 • In het park leven onder meer koolmezen, pimpelmezen, mussen, spechten, boomkruipertjes, roodborstjes en winterkoninkjes.
 • In de natuur broeden en overnachten in bomen en struiken. Maar omdat er steeds meer verstedelijking is, neemt de natuur af.   
 • Hier en daar in het park staan Europese eiken en daaraan hangen nestkastjes voor koolmezen? Hopende op wat inwoners, om processierupsen te verorberen.
 • Bij de kinderboerderij hangen veel groene nestkastjes bij elkaar, voornamelijk voor mussen, die in groepen leven.
Bewoond door een solitaire bij

Weetjes insectenkasten

 • De insectenhotels in het wijkpark zijn bedoeld voor vlinders, wilde bijen en andere insecten.
 • In de natuur gebruiken wilde bijen bijvoorbeeld holle stengels of een oud muizenholletje of ze graven een gang in een dood stuk hout.
 • Voor insecten is het goed dat er dood hout in het park blijft liggen.
 • Bijen maken hun nesten in grote holle bomen, maar in ons land zijn daar niet meer zo veel van.
Vleermuizenkast

Weetjes nestkasten voor andere dieren

 • De platte kasten in de bomen zijn bedoeld voor vleermuizen.
 • De grote brede groene kasten voor marters. 

Meehelpen als vrijwilliger?

De nestkastengroep voor de vogels kan nog wel wat versterking gebruiken, om inhoud en vorm te geven. Bijvoorbeeld observaties doorgeven met foto’s voor de nieuwsbrief. En om in het najaar de nestkasten schoon te maken. Of om vogelexcursies in het park te organiseren. Bedenk het maar. Dagen en tijden in onderling overleg.

Zie pagina ‘Vrijwilliger worden?

Over plaatsing nestkasten

Het nestkastenproject ontstond uit de 2e ideeënronde van het project Gezonde Buurten. Tijdens een bijeenkomst in het Milieu Educatief Centrum (MEC) in het najaar van 2019 werden 23 ideeën ingediend.

De ideeën voor nestkasten (vleermuiskasten, insectenhotels, vogelnestjes, marters) zijn samengevoegd. De offertes werden aangevraagd en de begroting werd goedgekeurd. De nestkasten kwamen binnen in maart 2020.

Ophangen van nestkasten

Aan de slag! Trappen werden verzameld en de nestkasten zijn in mei en juni 2020 opgehangen:

Nestkast met nest
 • Een van de betrokken bewoners kon als vogeldeskundige heel mooi de juiste plekken voor de vogelnestkasten aanwijzen.
 • De vleermuizenkasten zijn door een vleermuizenexpert opgehangen, met mensen uit haar netwerk.
Oude nestjes